Поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение

Тази Декларация за поверителност („Декларация за поверителност“) важи за и се управлява от Реалтор Бургас, България, с адрес за кореспонденция Апартхотел “Мартинез”, Созопол, ул. Републиканска 39 („Реалтор Бургас“, „we“ („потребители“, „вас“) на уебсайта и нашите мобилни приложения ( наричани общо „Платформа“) във връзка с това, как Реалтор Бургас събира информация за вас по време на посещенията ви на Платформата и при създаването на потребителски акаунт. Реалтор Бургас използва и защитава тази информация, кой и с каква цел Реалтор Бургас споделя тази информация и възможността да избирате как да използваме тази информация. Вашата поверителност и доверие са много важни за Реалтор Бургас и ние стриктно спазваме нашия ангажимент да бъдем прозрачни относно използването на събраната информация.

С достъпа до или използването на платформата потвърждавате, че безусловно приемате тази Декларация за поверителност. Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, преди да използвате Платформата. Ако не сте съгласни с условията, посочени в тази Декларация за поверителност, моля, не използвайте Платформата и не ви е разрешено да осъществявате достъп, да преглеждате или по друг начин да използвате Платформата за каквито и да било цели.

Тази Декларация за поверителност е включена в Общите условия на Реалтор Бургас („Условията“) и е предмет на всички условия, посочени в Условията.

Промени в тази политика

Реалтор Бургас има правото да актуализира тази Политика за поверителност по всяко време. Ще публикуваме всички модификации или промени в Правилата като известие на основната страница на нашата платформа. Препоръчваме Ви да посещавате често следната уебплатформа, особено на адрес https://www.realtor-burgas.com/privacy, за да прегледате настоящата Политика за поверителност. Постоянното използване на Платформата означава, че ще бъдете обвързани от най-актуалната версия на Декларацията за поверителност, че вие я приемате и приемате, че е Ваша отговорност периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност и да сте наясно с модификациите.

Събрана информация

Има много информация, която трябва да съберем за вас, за да можем да управляваме Реалтор Бургас. Тази информация може да включва:

Информация, която ни давате

Ние може да събираме лични данни за идентификация („Лична информация“) от потребителите по различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават нашата платформа, или се регистрират на платформата, а когато попълват формуляр, отговарят на проучване, Интернет протокол (IP) адрес и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашата платформа. На потребителите може да бъде поискано, както е подходящо, тяхното име и имейл адрес („Лична информация“). Ако го предоставите, тази информация може да включва и вашето име и потребителско име. Вие носите отговорност за осигуряването на точността на личната информация, която ни изпращате. Потребителите обаче могат да посетят нашата платформа анонимно. Ние ще събираме персонална идентификационна информация от Потребителите, само ако доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят информация за лична идентификация, но трябва да вземат предвид това, че може да им попречи да извършат определени дейности, свързани с Платформата.

Не-лична информация

„Нелична информация“ означава информация, която е анонимна или не можем лесно да я използваме, за да ви идентифицираме или да се свържем с вас, включително, без ограничение, типа на уеб браузъра или мобилния браузър, вида на компютъра и техническата информация за начините на връзка на потребителите ни Платформа като операционна система, тип хардуерно устройство, URL на предишния уебсайт, който сте посетили и при напускане на платформата, както и URL адреса на следващия уебсайт, който посещавате.

Бисквитки

Нашата платформа може да използва „бисквитки“, за да подобри практическата работа на потребителите. Уеб браузърът на потребителя поставя бисквитки на твърдия диск за целите на воденето на записи, а понякога и за проследяване на информацията за тях. Потребителят може да избере да настрои своя уеб браузър, за да откаже „бисквитките“ или на предупреждение, когато се изпращат „бисквитките“. Ако го направите, обърнете внимание, че някои части от Платформата може да не функционират правилно.

Споделяне на информацията ви

От време на време трета страна може да е в състояние да събира информация за вас във връзка с използването на платформата, включително, без ограничение, чрез удостоверяване на профила Ви чрез Facebook или Google. Някои функции на платформата също могат да Ви позволят доброволно да предоставяте лична информация на трети страни. Когато изберете да удостоверите или по друг начин да свържете профила си с услуга на трета страна, доброволно да подадете лична информация на трета страна, или трето лице, получило разрешение, получава такава информация, вашата лична информация може да не е под наш контрол. Реалтор Бургас ви съветва да прегледате Общите условия и правилата за поверителност на всеки уебсайт или платформа на трета страна, които посещавате или до които имате достъп. Ние може да споделяме нелични данни, събрани от „бисквитки“, или обща агрегирана демографска информация, която не е свързана с лична идентификационна информация относно посетители и потребители с трети страни в съответствие с тази Декларация за поверителност, но Реалтор Бургас няма да я продаде на трети страни. Реалтор Бургас ще използва това само за собствени бизнес, маркетинг и административни цели на Реалтор Бургас.

Бюлетини

В различни моменти можем да ви помолим да ни предоставите Лична информация, за да получаваме периодични информационни или промоционални бюлетини по имейл или по друг начин чрез мобилни приложения от нас и / или директно от трети страни („бюлетини“), включително създаването на профил в Реалтор Бургас. Когато се регистрирате за Бюлетини или по всяко време, когато използвате платформата, можете да се отписвате от бюлетините, като следвате указанията, включени в бюлетина, или като посетите профила си. Ще предприемем разумни търговски стъпки, за да изпълним незабавно вашите заявки за отказване и отписване, но все пак може да получите съобщения от нас до десет работни дни, докато обработваме заявката ви.

Проучвания

От време на време, ние може да използваме лични данни за провеждане на научни изследвания, включително, без ограничение, чрез покани по имейл, изскачащи проучвания, както и онлайн фокус групи (за „Проучване“) за наша вътрешна употреба. Ако изпратите лична информация в проучване, ние или оторизираните трети страни могат да я използват за целите на изследването и измерването, свързани с платформата. Когато едно изследване събира лична информация, ние няма да приемем съзнателно участниците, които са на възраст под 16 години, и ще третираме всяка такава информация в съответствие с настоящите условия и условията. Проучванията, проведени от или от наше име, ще съдържат връзка към Общите условия. Ако браузърът ви не е активиран да приема „бисквитки“, може да не сте в състояние да участвате в проучване.

Вашите права по отношение на това, което събираме

В някои случаи, може да се контролира количеството на лична информация, която е достъпна за нас чрез коригиране на настройките за поверителност на профила на страницата на профила си или чрез определени контроли за поверителност, съдържащи се в социална медия която е трета страна. Реалтор Бургас ви улеснява да поддържате определени аспекти на вашата лична информация точна, пълна и актуална. За да прегледате или актуализирате определени части от личната си информация или да промените предпочитанията или предпочитанията си за електронна поща относно личната информация, посетете страницата на профила си в платформата. Ако не искате да използваме вашата лична информация, както е предвидено в настоящата Декларация за поверителност, или по друг начин, както е посочено в Общите условия, не трябва да се използва тази част на платформата, която събира лична информация, като например форми, които искат лична информация (например, създаване на профил при запитване).

По всяко време може да закриете профила си, като изпратите имейл на support@realtor-burgas.com. Личната информация ще бъде премахната от нашата активна потребителска база данни и ще бъде изтрита, стига да не смятаме, че е разумно да се запази такава информация за всяко висящо правно действие или друго правно задължение. Ние ще запазим Личната информация само за ограничен период от време, колкото е разумно необходимо, за да се съобразим с нашите правни задължения, да отговарим на регулаторните изисквания, да разрешим спорове, да поддържаме сигурността, да предотвратяваме измами и злоупотреби и да съблюдаваме нашите Условия. Ако по-късно определите, че желаете отново да използвате определени функции на Платформата, може да се наложи да регистрирате нов акаунт и най-актуалната Политика за поверителност ще се прилага към този профил.

Използване на събрана информация

Реалтор Бургас може да събира и използва от потребителите лични данни и нелични данни (колективно „Събраната информация“) по следните начини:

  • Да управляваме, поддържаме и подобряваме нашата платформа.
  • За да създадете своя профил, да ви идентифицира като потребител и да персонализирате Реалтор Бургас за профила си.
  • Да провеждате промоция, конкурс, проучване или друга функция на нашата Платформа. Те могат да включват имейл за сделки, сигнали за Акции и Промоции, както и срокове, които следват, социални известия, проучвания или други бюлетини в зависимост от вашите заявки. Можете да се откажете от получаването на такава информация по всяко време; такива маркетингови имейли ви казват как да „откажете“.
  • Да ви изпраща административни съобщения. Те могат да включват административни имейли, потвърждения, технически съобщения, актуализации и сигнали за сигурност.
  • Да отговаряте на вашите коментари и въпроси и да ви предоставяме поддръжка на потребителите.
  • Да проследявате и измервате рекламата на Реалтор Бургас.
  • Да отговаряме на заявки за поддръжка и други запитвания, да предоставяме нашите продукти и услуги и да предоставяме информация за продуктите и новини за тях.
  • Да защитава, разследва и предотвратява измами, неразрешени или незаконни действия.
  • Да се ​​предотврати извънредна ситуация, да се наложат правата на трета страна или изискванията на закона.

Как защитаваме вашата информация

Приемаме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данни, както и мерки за сигурност, които защитават срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранявани на нашата платформа.

Как споделяме събраната информация.

Може да споделяме Вашата Събрана информация, както следва:

Упълномощени от Вас трети страни: Ние може да споделим личната ви информация с трети страни, когато сте предоставили вашето съгласие за това.

Нашите трети страни са вендори на имоти: Можем да споделяме вашата лична информация с нашите вендори от трети страни, които предоставят услуги като анализ на данни, информационни технологии и свързаната с тях инфраструктура, доставка на електронна поща и други подобни услуги. Ние изискваме нашите вендори и доставчици на услуги да използват вашата лична информация само за да предоставят услугите, които сме поискали. Също така можем да споделим Събраната информация на трети страни, с които Реалтор Бургас преговаря за бизнес, занимаващ се с продажба, промотиране, реклама или разпространение на публикации за имоти или услуги, включително, но без ограничение, Съдържанието, намерено в Платформата, както е определено в Общите условия (“ Съдържание „), във връзка или необходимо за изпълнение на заявки за огледи, консултации, посредничество или услуги свързани с удовлетворяване на други основни бизнес функции. Това включва, без ограничение, строители, инвеститори, собственици и купувачи на имоти, както и правни, нотариални и съпъстващи услуги.

Корпоративно преструктуриране: Може да споделяме лична информация, когато сключваме бизнес сделка или договаряме бизнес сделка, включваща продажбата или прехвърлянето на цялата или част от нашата дейност или активи. Тези сделки могат да включват всяка сделка или процедура за сливане, финансиране, придобиване или банкрут.

Други оповестявания: Може да споделяме лична информация, която според нас е необходима или подходяща (а) за спазване на приложимите закони; б) да спазва законосъобразни искания и правен процес, включително да отговори на исканията на обществените и държавните органи за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане; в) да прилагаме нашата политика; и (г) да защитаваме нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост и / или безопасността и собствеността на вас или на други хора.

Задържане на данни

Запазваме лична информация, докато профилът ви е активен, а не затворен, ако е необходимо, за да ви осигури достъп до платформата и както е посочено по-долу. Част от информацията, която сте споделили с други хора в Платформата, може и ще остане видима, след като закриете профила си, като например коментари, отзиви, всякакви комуникации, които имате с други потребители на платформата и определено съдържание. Освен това, страницата на профила ви може да се показва на други хора, докато не бъде опреснен съответният кеш. Разбирате и се съгласявате, че ако прекратите профила си, Реалтор Бургас няма да има задължение да изтрива публични коментари, групови коментари или подобни, които правите и публикувате в Платформата, дори ако тези материали съдържат Лична информация, тъй като Реалтор Бургас не може разумно да предвиди и обикновено не осъзнава какво всъщност допринасяте за Платформата или включвате в Платформата. Независимо от това, моля, свържете се с Реалтор Бургас на support@realtor-burgas.com и Реалтор Бургас по разумна преценка на Реалтор Бургас, може да ви съдейства при изтриването на такова съдържание.

Съответствие с онлайн детския закон за защита на личните данни

Защитата на личния живот на много младите е особено важна. Поради тази причина никога не събираме и не поддържаме информация за нашата платформа от онези, които всъщност знаем, че са на възраст под 16 години и никоя част от платформата ни не е структурирана, за да привлича хора под 16 години.

Изключения

Тази Декларация за поверителност не важи за Предложения и материали, които публикувате или по друг начин предоставяте на Платформата по публичен начин. МОЛЯ, НЕ ПУБЛИКУВАЙТЕ И НЕ ДОБАВЯЙТЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА ПО ОБЩЕСТВЕН ПЪТ, КОГАТО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА. Ние не носим отговорност за действията на другите, както е посочено в Общите условия. Не бива да предполагате, че вашата лична информация или каквато и да е друга комуникация, която публикувате или добавяте към платформата, ще бъде запазена лична. Не контролираме информацията, която други потребители на платформата са копирали от нашата платформа.

Международни приложения

Независимо от гореизложеното, Реалтор Бургас може да прехвърли всякаква информация или данни до всяка друга страна, с която Реалтор Бургас решава да работи в бъдеще. В зависимост от местоположението ви, може да имате и определени допълнителни права по закона по отношение на вашата информация, като например: (i) достъп до данни и преносимост; (ii) коригиране на данните; (iii) изтриване на данни; и (iv) оттегляне на съгласие или възражение за обработка, включително при ограничени обстоятелства, правото да поискате от Реалтор Бургас да прекрати обработването на вашите лични данни, с някои изключения, като се свържете с нас. За данни, които може да са предмет на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), Реалтор Бургас разчита на няколко правни основания, за да обработва вашите данни, включително, без ограничение, когато сте дали съгласието на Реалтор Бургас за лична информация, по всяко време в съответствие с тази Декларация за поверителност (като изтриване на Вашия Профил), когато обработката на данни е необходима за извършване на услуги или задължения към Вас и за законните бизнес интереси на Реалтор Бургас като предлагане, подобряване и персонализиране на Платформата за Вас и пускането на пазара на нови функции или рекламни връзки, които могат да представляват за вас интерес. Ако сте в Европейския съюз и имате въпроси, свързани с GDPR за събирането и съхраняването на данни от Реалтор Бургас, моля, свържете се с Реалтор Бургас на support@realtor-burgas.com.

Информация за връзка

Ако имате въпроси, притеснения или коментари относно нашата Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес: admin@realtor-burgas.com.