Условия за ползване

Условия за ползване realtor-burgas.com

Realtor-burgas.com („уебсайта на Realtor Burgas“, „уебсайта“ или „услугата“) и нашите мобилни приложения („мобилни приложения“), (колективно „платформата“ или „платформата Realtor Burgas“) онлайн платформа за собственици и строители на имоти, които желаят да продадат или да купят имоти с посредничеството на Реалтор Бургас. Моля, отделете няколко минути, за да прочетете следното, за да разберете правилата на пътя, преди да започнете да използвате услугата.

 1. Общи условия
 • Като използвате сайта, вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност на www.realtor-burgas.com/privacy (общо наричани „Споразумението“). Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на платформата Realtor Burgas. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност, ние Ви молим да не използвате платформата.
 • От време на време можем да предлагаме намаления или други специални промоции (Промоция, Акция). Специалните акции могат да се уреждат от допълнителни условия. С участието си в специална акция приемате да сте обвързани със сроковете и условията на специалната акция в допълнение към това споразумение.
 • За да регистрирате и използвате услугата, трябва да сте навършили поне 16 години.
 • Позоваванията на „Realtor Burgas“, „ние“ или „нас“ в настоящите Общи условия се отнасят до Реалтор Бургас, която управлява уебсайтовете и мобилните приложения.
 • Възможно е периодично да правим промени в тези Общи условия и Политиката за поверителност. След като публикуваме такива промени, тези промени ще се отнасят до използването на Платформата в бъдеще, така че моля, проверявайте редовно Платформата за всички промени.
 1. Профили
 • Вашият профил е личен за вас. Вие носите цялата отговорност за дейността, която се случва в профила Ви, така че трябва да пазите паролата на профила си по сигурен начин. Моля, незабавно уведомете Реалтор Бургас за всяка неразрешена употреба на профила Ви. Не ви е позволено да използвате профила на друг потребител.
 • Не е необходимо да се регистрирате за потребителски акаунт („Профил“), за да получите достъп до части от уебсайта, които са достъпни за широката общественост. Някои части на уебсайта обаче са ограничени до потребители с профили. За да имате достъп до тези части от уебсайта и мобилните приложения, ще трябва да създадете профил.
 • Като създадете профил, вие гарантирате, че (а) цялата подадена от Вас информация за регистрация е вярна и точна и (б) сте навършили поне 16 години.
 • Реалтор Бургас не е задължен да предоставя на никое лице сметка и може да приеме или отхвърли всяка регистрация по своя изключителна и пълна преценка. Освен това администраторът на платформата си запазва правото да прекрати всеки акаунт и / или да отстрани всяко съдържание, което публикувате по каквато и да е причина, по преценка на Реалтор Бургас (например в случаи на нарушение на кодекса за поведение).
 1. Злоупотреба

Трябва да спазвате следните правила, когато използвате Платформата:

 • Вие се съгласявате да не използвате Платформата за събиране или използване на информация, която може да бъде идентифицирана лично по отношение на потребителите на платформата.
 • Можете да осъществявате достъп до съдържанието на уебсайтовете и мобилните приложения само чрез конвенционален достъп до самия уебсайт или мобилни приложения, а не чрез автоматизирани средства (например „паяци“). (Въпреки това, операторите на обществени търсачки имат право да използват паяци за копиране на материали от уебсайта, когато е необходимо за създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите.)
 • Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта и мобилните приложения по какъвто и да е начин, който пречи, нарушава или създава ненужна тежест върху уебсайта, мобилните приложения или мрежите или услугите, поддържащи Уебсайта и мобилните приложения.
 • Вие се съгласявате да не използвате платформата, за да тормозите, злоупотребявате, преследвате или увреждате друго лице.
 • Не спамирайте и не използвайте платформата, за да се занимавате с дублиране на посредническа дейност, включително копиране на съдържание, набиране на клиенти; рекламиране или популяризиране на имоти, услуга, уеб сайт или фирма; или участие в пирамида или друга многостепенна маркетингова схема.
 • Няма да имате достъп до платформата, за да събирате проучвания на пазара за конкурентна фирма.
 • Трябва да използвате Платформата стриктно в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

Realtor Burgas си запазва правото да разследва и да предприема подходящи действия срещу всеки, който вярва, че може да наруши която и да е от тези разпоредби или други разпоредби на настоящото споразумение, включително и като докладва това лице на правоприлагащите органи.

 1. Публикации
 • Ако се регистрирате за профил, ще можете да изпращате текст и други материали, които могат да включват мултимедия като видеоклипове и снимки, които сте създали за публикуване на платформата („Публикации“).
 • Изпращайки ни всяка публикация, вие декларирате, че (1) Публикацията е ваша отговорност и (2) Публикацията е в съответствие с Политиката за съдържанието на Реалтор Бургас, която е описана по-долу. Вие сте изцяло отговорни за вашите собствени публикации и последствията от тяхното публикуване на платформата.
 • Изрично потвърждавате и приемате, че след като изпратите своето Съдържание за публикуване в Платформата, то ще бъде достъпно за други хора и че няма конфиденциалност или поверителност по отношение на такова Съдържание, включително, но без да се ограничава само с лична информация, която Вие можете да предлагате онлайн. Ако обаче платформата ви предостави възможност да ограничите споделянето на определена част от съдържанието в определено време, Реалтор Бургас ще изпълни опцията, която сте избрали за конкретното съдържание по това време, но всяка такава селекция ще се прилага само за това Съдържание и не по-общо за цялото си съдържание в платформата.
 • Освен ако не е предвидено друго в условията на специална промоция, ще запазите всичките си права на собственост. Чрез изпращане на съдържание до сайта обаче Вие ни давате права да показваме такова съдържание на Платформата. Посоченият по-горе лиценз, издаден от Вас в Публикации, ще бъде прекратен в разумен търговски срок след премахването или изтриването на Вашите Публикации от Платформата или деактивирането на Вашия акаунт. Вие разбирате и се съгласявате, че Realtor Burgas може да задържи, но не да показва, разпространява или изпълнява сървърни копия на Вашите публикации, които са били премахнати или изтрити. Посоченият по-горе лиценз, предоставен от Вас в съдържание, различно от публикациите (например коментари и прегледи на потребителите), е вечно и неотменимо. Realtor Burgas няма да използва Вашите публикации без вашето предварително писмено разрешение.
 • Realtor Burgas няма задължение да публикува съдържание, което е предоставено на Платформата. Realtor Burgas има правото, но не и задължението, да прегледа съдържанието и може да го премахне от Платформата по всяко време по свое усмотрение.
 • Реалтор Бургас не одобрява и не носи отговорност за предоставеното от вас съдържание. Разбирате, че когато използвате платформата ни, ще бъдете информирани за съдържание от различни източници и че е възможно това съдържание да се окаже не актуално. Ако смятате, че е необходимо, моля, уведомете ни и ще проучим въпроса.
 1. Потребителска общност
 • Ако създадете профил, може да ви бъде предоставен достъп до различни функции на платформата, които ви позволяват да участвате в потребителската общност на платформата („Потребителска общност“).
 • Вие носите цялата отговорност за всички коментари, споделяния, ваши реклами, мултимедия и друга информация, която изпращате в Потребителската общност („Потребителско съдържание в общността“). Реалтор Бургас не следи потребителското съдържание на общността. Когато участвате в Потребителската общност, обръщайте се към другите с уважение. Вие се съгласявате да не публикувате никакво потребителско съдържание в общността, което нарушава правилата за съдържанието на Реалтор Бургас, описани по-долу. Реалтор Бургас има право, но не и задължението, да прегледа потребителското съдържание в общността и може да премахне всяко потребителско общностно съдържание от платформата по всяко време по свое усмотрение.
 • Ако Вашата публикация е публикувана в Платформата, други в Потребителската общност ще бъдат поканени да публикуват коментари относно вашата публикация. Тъй като платформата е платформа за търсене и предлагане на имоти, вие разбирате, че направените коментари могат да бъдат отрицателни, както и положителни и че може да не сте съгласни с коментарите на други потребители.
 1. Политика на съдържанието

Няма да предоставяте на Платформата никаква публикация или потребителско съдържание на Общността (общо „Съдържание“), които:

 • съдържа клеветнически или фалшиви материали;
 • насърчават расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу всяка група или отделно лице;
 • тормозят или се застъпват за тормоз на друго лице;
 • насърчава незаконни дейности или поведение;
 • съдържа всички телефонни номера, улични адреси или имейл адреси на всяко лице;
 • нарушава всяко авторско право или право на публичност или поверителност; или
 • противоречи на приложимото законодателство.
 1. Интелектуална собственост

Платформата съдържа материали като текст, графики, изображения, звукови записи, аудиовизуални произведения и други материали, предоставени на или от името на Реалтор Бургас (наричани общо „realtor-burgas Content“). Съдържанието на realtor-burgas може да бъде собственост на нас или на трети лица. Съдържанието на сайта е защитено съгласно българските и чуждестранни закони. Неоторизираното използване на съдържанието на Реалтор Бургас може да нарушава законите за авторското право, търговските марки и други. Нямате права за или в съдържанието на сайта и няма да го използвате освен, както е позволено съгласно настоящото споразумение. Никаква друга употреба не се разрешава без предварително писмено съгласие от нас. Не можете да продавате, прехвърляте, преотстъпвате, лицензирате, подлицензирате или променяте съдържанието на Реалтор Бургас или възпроизвеждате, показвате, публично изпълнявате, правите производна версия, разпространявате или използвате по друг начин съдържанието на сайта по какъвто и да е начин за обществени или търговски цели. Използването или публикуването на съдържанието на Realtor Burgas на всеки друг уебсайт или в мрежова компютърна среда за всяка цел е изрично забранено.

Ако нарушите която и да е част от настоящото Споразумение, вашето разрешение за достъп и / или използване на платформата Realtor Burgas се прекратява автоматично и Вие незабавно трябва да унищожите всички копия, които сте направили.

Търговските марки, маркерите за услуги и логото на Realtor Burgas използвани и показвани на платформата, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки или сервизни марки. Другите имена на компании, продукти и услуги, разположени на платформата, могат да бъдат търговски марки или марки за услуги, които са собственост на други („Търговски марки на трети страни“ и „Търговски марки“ заедно с марките на Realtor Burgas). Нищо в платформата не трябва да се тълкува като даване, по подразбиране, на публично ползване или по друг начин на лиценз или право на използване на търговските марки, без нашето предварително писмено разрешение, конкретно за всяка такава употреба. Използването на търговските марки като част от връзка към или от който и да е сайт е забранено, освен ако учредяването на такава връзка не бъде предварително одобрено от нас писмено. Цялата положителна репутация, генерирана от използването на марките на Realtor Burgas, всъщност е в наша полза.

Елементите на платформата са защитени от нелоялна конкуренция и други държавни и европейски закони и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или отчасти по какъвто и да е начин.

 1. Авторско право и политика на поверителност
 • Закон за авторските права в цифровото хилядолетие

Нашият избран агент съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие за получаване на всяко уведомление за твърдяно нарушение, което може да бъде дадено по този закон, е както следва:

Realtor Burgas Всички права запазени

admin@realtor-burgas.com

Ако смятате, че вашата оферта е била копирана на Платформата по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля изпратете на агента на Реалтор Бургас уведомление в съответствие с изискванията на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие, включително (i) описание на нарушението; (ii) описание на собственика на имота или на оторизирания представител; (iii) вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща; (iv) изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че спорната употреба не е разрешена от собственика на имота, неговия представител или от закона; (v) изявление от вас, под наказание за лъжесвидетелство, че информацията в известието ви е точна и че сте собственик на или упълномощени да действате от името на собственика; и vi) електронен или физически подпис на собственика или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика според закона.

 1. Връзки към уеб сайтове на трети страни

Платформата Реалтор Бургас може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Всички такива връзки се предоставят само за ваше удобство. Realtor Burgas не контролира тези уеб сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание или практики, включително за техните практики за защита на личните данни.

 1. Разни (нашите адвокати ни накараха да го направим!)
 • Realtor Burgas не носи отговорност по никакъв начин за спазването на договорите между заинтересованите клиенти на платформата. Вие приемате, че като ви предоставяме възможността да преглеждате и ползвате съдържание в Платформата, Реалтор Бургас просто действа като посредник и не поема никакво задължение или отговорност по отношение на каквото и да е поведение на вендори и клиенти извън обсега на платформата.
 • Платформата е базирана в България. Не твърдим, че уебсайтът, нашите мобилни приложения и / или Съдържанието могат да бъдат изтеглени, преглеждани или подходящи за употреба извън България. Ако имате достъп до уебсайта, мобилните приложения или съдържанието извън България, направете това на свой собствен риск. Независимо дали е в България или извън нея, вие сте единствената отговорност за гарантиране на спазването на законите на Вашата конкретна юрисдикция.
 • Този уебсайт, мобилните приложения и съдържанието и всякакви други материали, предоставени чрез платформата, се предоставят „така“ и „както са налични“ и без каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се. Реалтор Бургас НЕ ПРАВИ И ОТКАЗВА, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ, на мобилни приложения, съдържанието и други материали, предоставяни чрез платформата. ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН КУРС, КУРС НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ТЪРГОВИЯ. При никакви обстоятелства няма РЕАЛТОР БУРГАС ИЛИ НЯКОЙ от своите членове, ръководители, служители, агенти, или брокери НЯМА ДА БЪДЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, непреки или последващи ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРИХОДИ, загуба на данни или информация, загуби от употребата на този сайт и нашите мобилни приложения), произтичащи от или свързани с уеб сайта, на мобилните приложения, съдържание или други материали, предоставяни чрез уебсайта и / или мобилни приложения дори и ако РЕАЛТОР БУРГАС Е ИНФОРМИРАН ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И НЕЗАВИСИМО ОТ НЯКАКВА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ОСНОВНА ЦЕЛ НА КАКВАТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНО НАПРАВЛЕНИЕ. Някои юрисдикции не разрешават изключването на определени гаранции или ограничения на отговорност, така че горните ограничения или изключвания може да не важат за вас. В такъв случай отговорността на Realtor Burgas ще бъде ограничена до максимална степен, разрешена от закона.
 • Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и не държите отговорни Realtor Burgas и неговите служители, директори, членове, мениджъри, служители, агенти, брокери и се отказвате от всички искове, задължения, щети, загуби и разходи (включително, без ограничение, разумни такси и разходи за адвокати и разследвания), произтичащи от, въз основа на или във връзка с: (i) вашето използване и достъп до уебсайта, мобилните приложения и всяко съдържание, което изпращате на Платформата включително, но не само, искове, свързани с нарушения или нарушения на права на трети лица, права на поверителност или публичност и други права на собственост) или (ii) нарушение на който и да е от условията на настоящото Споразумение. Това задължение за защита и обезщетение ще облекчи използването на Платформата.
 • Споразумението и всички права и лицензи, предоставени по него, могат да бъдат възложени от Realtor Burgas без ограничения.
 • Настоящото споразумение и всички въпроси, възникващи пряко или непряко от Вашия достъп или друго ползване на този уебсайт и мобилните приложения, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид стълкновителните му норми. Вие поемате своята лична отговорност.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за незаконна, невалидна или неприложима, тази незаконосъобразност, невалидност или неприложимост се прилага само за тази разпоредба и по никакъв начин не засяга или не прави незаконни, невалидни или неприложими всяка друга разпоредба на настоящото споразумение, и тази разпоредба и настоящото споразумение по принцип ще бъдат реформирани, тълкувани и изпълнявани, така че те да дадат почти правно действие на намерението на страните, изразено в настоящото споразумение.
 • Настоящото споразумение представлява цялостното споразумение между вас и Realtor Burgas по отношение на уебсайта и мобилните приложения и замества всички предишни или едновременни съобщения и предложения, електронни, устни или писмени, между вас и нас по отношение на уебсайта и мобилните приложения.
 1. Как да се свържете с нас

Въпросите или коментарите относно споразумението с Realtor Burgas, включително всички съобщения за нефункциониращи връзки, трябва да се изпращат на нашия имейл адрес на support@realtor-burgas.com.

РЕАЛТОР БУРГАС